กดไลค์ ติดตาม Kaohit.com

สาระน่ารู้!! รวมสิทธิลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้  

วันนี้มีสาระน่ารู้มาฝาก โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน ควรศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษี  ซึ่งสามารถใช้สิทธิอะไรในการลดหย่อนภาษีได้บ้าง

บ้านและครอบครัว

-ผู้มีเงินได้ลดได้ 6 หมื่นบาท  หากคู่สมรสไม่มีรายได้ ลดได้ 6 หมื่นบาท ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาคนละ 3 หมื่นบาท  บุตรลดได้คนละ  3 หมื่นบาท

-ผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ลดได้ 190,000 บาท  ค่าเลี้ยงดูคนพิการ ลดได้ไม่เกิน  6 หมื่นบาท  ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้พิการ  ลดได้ไม่เกิน  190,000  บาท

-ช็อปช่วยชาติลดได้ไม่เกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดได้ไม่เกิน 1 แสนบาท   ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ลดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท

ประกัน และกองทุน

-กองทุนประกันสังคมลดได้  9,000 บาท  /เบี้ยประกันลดได้ไม่เกิน 1 แสนบาท  เบี้ประกันสุขภาพบิดามารดา ลดได้คนละ 15,000 บาท  / เงินสะสมกบข. ลดได้ไม่เกิน 5 แสนบาท / กองทุนสงเคราะห์ ครู่โรงเรียนเอกชน ลดได้ไม่เกิน 5 แสนบาท /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ลดได้ไม่เกิน 5 แสนบาท / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  RMF และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ลดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน  แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

เงินบริจาค

-ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดได้ 1.5 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคทั่วไปต้องไม่เกินร้อยละ 10

 

 

 

 

 

Credit  : https://today.line.me/

: pantip.com/topic/32992580

 

เปิดอ่าน 571 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook